Programma

Inhoud

Het postgraduaat wordt gespreid over twee academiejaren. De opleiding omvat in totaal 20 studiepunten.

Het huidige postgraduaat is gestart in academiejaar 2018-2019 en zal afgerond worden in academiejaar 2019-2020. Nadien start de volgende cyclus.

Academiejaar 2018-2019

Deel 1: Theoretische fundamenten

 • Evidence-based werken
 • Recente wetenschappelijke inzichten in dyslexie en dyscalculie
 • ICF

Deel 2: Preventie en diagnostiek

 • Risicosignalen voor dyslexie en dyscalculie
 • Het belang van een grondige intake
 • Sterkte/zwakteanalyse, CHC-model
 • Verdieping in diagnostiek bij kinderen en jongvolwassenen met leerstoornissen

Deel 3: Behandeling lezen, spellen en rekenen

 • Goalsetting, algemene therapeutische principes, instructieprincipes, evidence-based practice
 • Verdieping in behandeling van
  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen
  • Spellen
  • Rekenen

Academiejaar 2019-2020

Deel 4: Een brede kijk op begeleiding

 • Psycho-educatie, indirecte therapie/ouderbetrokkenheid
 • Dyslexie en vreemde talen
 • Nieuwe technologieën bij remediëren en compenseren
 • Begeleiding bij jongvolwassenen
 • Link met het onderwijs: het M-decreet, redelijke aanpassingen, de rol van de zorgcoördinator/CLB

Deel 5: Comorbiditeit en meertaligheid

 • Comorbiditeit: ASS, mentale beperking, DCD, ontwikkelingsdysfasie, ADHD
 • Meertaligheid

Deel 6: Afstudeeropdracht

Tijdens de opleiding werkt de student aan een afstudeeropdracht onder begeleiding van een promotor. Studenten stellen hun afstudeeropdracht aan medestudenten en geïnteresseerden voor onder de vorm van een poster.

Aanpak

Naast de uitwerking van theoretische kaders is er veel ruimte voor praktijkgerichte vorming. Door oefening en zelfreflectie, kijk je kritisch naar je eigen diagnostisch en therapeutisch handelen.

Evaluatie

De evaluatie gebeurt per onderdeel op basis van een portfolio of paper. Het portfolio kan o.a. uitgewerkte literatuurstudies, observatieverslagen, doe-opdrachten en reflectieverslagen bevatten.  Bij de afstudeeropdracht wordt zowel het product als de voorstelling beoordeeld.