Inschrijven opleiding 2018-2020

VOORWAARDE

Deelnemers moeten over de mogelijkheid beschikken om cliënten met leerstoornissen te behandelen en minimaal twee jaar werkervaring hebben binnen de doelgroep.

PROCEDURE

Het huidige postgraduaat is gestart in academiejaar 2018-2019 en zal afgerond worden in academiejaar 2019-2020. Nadien start de volgende cyclus. Je hiervoor kandidaat stellen is mogelijk vanaf februari 2020.

Stap 1: kandidaatstelling

Stel je kandidaat, uiterlijk op vrijdag 8 juni 2018, via een gemotiveerd schrijven met cv aan Liesbeth Van den Eynden, liesbeth.vandeneynden@thomasmore.be.

Opmerking: als er nog vrije plaatsen zijn, kan kandidaat stellen uitzonderlijk nog na de deadline.

Stap 2: selectie

Uiterlijk op vrijdag 15 juni 2018 verneem je of je geselecteerd bent. Maximale groepsgrootte: 25 personen.

Stap 3: inschrijving

Inschrijven doe je na selectie volgens de standaardprocedure van Thomas More.

Inschrijvingsgeld

Het totale inschrijvingsgeld bedraagt 2400 euro.

Dit omvat 1200 euro voor academiejaar 2018-2019 en 1200 euro voor academiejaar 2019-2020 (per academiejaar te betalen).

Wie in 2018-2019 enkel nog het eindwerk moet indienen, betaalt hiervoor 360 euro inschrijvingsgeld. Hier zijn 5 uren begeleiding inbegrepen.