Inschrijven

VOORWAARDE

Deelnemers moeten over de mogelijkheid beschikken om cliënten met leerstoornissen te behandelen en minimaal twee jaar werkervaring hebben binnen de doelgroep.

PROCEDURE

Stap 1: kandidaatstelling

Stel je kandidaat, uiterlijk op 1 oktober 2020, via een gemotiveerd schrijven met cv aan Annemie De Bondt: annemie.debondt@arteveldehs.be.

Opmerking: als er nog vrije plaatsen zijn, kan kandidaat stellen uitzonderlijk nog na de deadline.

Stap 2: selectie

Uiterlijk op 30 oktober 2020 verneem je of je geselecteerd bent. Maximale groepsgrootte is 25 personen.

Stap 3: inschrijving

Inschrijven doe je na selectie volgens de inschrijvingsprocedure van Arteveldehogeschool.

INSCHRIJVINGSGELD

Het totale inschrijvingsgeld bedraagt 2400 euro.

Dit omvat 800 euro voor academiejaar 2020-2021 en 1600 euro voor academiejaar 2021-2022 (per academiejaar te betalen).