Inschrijven opleiding 2018-2020

VOORWAARDE

Deelnemers moeten over de mogelijkheid beschikken om cliënten met leerstoornissen te behandelen en minimaal twee jaar werkervaring hebben binnen de doelgroep.

PROCEDURE

Stap 1: kandidaatstelling

Stel je kandidaat, uiterlijk op vrijdag 8 juni 2018, via een gemotiveerd schrijven met cv aan Liesbeth Van den Eynden, liesbeth.vandeneynden@thomasmore.be.

Opmerking: als er nog vrije plaatsen zijn, kan kandidaat stellen uitzonderlijk nog na de deadline.

Stap 2: selectie

Uiterlijk op vrijdag 15 juni 2018 verneem je of je geselecteerd bent. Maximale groepsgrootte: 25 personen.

Stap 3: inschrijving

Inschrijven doe je na selectie volgens de standaardprocedure van Thomas More.

Inschrijvingsgeld

Het totale inschrijvingsgeld bedraagt 2400 euro.

Dit omvat 1200 euro voor academiejaar 2018-2019 en 1200 euro voor academiejaar 2019-2020 (per academiejaar te betalen).

Wie in 2018-2019 enkel nog het eindwerk moet indienen, betaalt hiervoor 360 euro inschrijvingsgeld. Hier zijn 5 uren begeleiding inbegrepen.