Begeleid je al enkele jaren kinderen of jongvolwassenen met leerstoornissen? Wil je je graag verdiepen in de materie en je ervaring delen met collega’s? Dan is het Postgraduaat Leerstoornissen beslist iets voor jou! 

 

We starten met een stevige theoretische basis over dyslexie en dyscalculie. Deze kennis trekken we door naar preventie, diagnostiek en begeleiding. Je verdiept je in thema’s zoals nieuwe werkvormen (apps, games), psycho-educatie, ouderbegeleiding, dyslexie en vreemde talen, redelijke aanpassingen in het onderwijs, comorbiditeit … Theorie en praktische toepassingen in de eigen werksetting wisselen elkaar af. Via intervisie-, observatie- en reflectiemomenten krijg je een kritische kijk op je eigen handelen. Na deze opleiding, verspreid over twee academiejaren, ben je in staat om kinderen en jongvolwassenen met leerstoornissen op een gefundeerde manier te onderzoeken en te begeleiden. Dankzij het postgraduaat bouw je ook een netwerk van collega-experten uit.

 

Het postgraduaat is een samenwerkingsproject van de vier Vlaamse bacheloropleidingen Logopedie en Audiologie.